یکشنبه 15 فروردین‌ماه سال 1389

میدونی شانسم خیلی خوبه میزنه و یکی اینجا رو میخونه و باز بد تعبیر میکنه !