یکشنبه 30 فروردین‌ماه سال 1388

درستش کردن . گویا باید یه چیزی رو ثابت میکردن و کردن (: